List of documents concerning Kam. Senov

Období reorganizace obecní samosprávy
do konce Rakouska-Uherska

(1850-1918)

 

For extracts and research of specific records please contact

Czech Census Searchers

http://CzechCensus.tripod.com

720 Sycamore Ave.,

Marshfield, WI 54449-3348 USA


 


 

I) REGISTRATION BOOKS

a)        of inhabitants

-list of inhabitants: 1850,1861

-list of house owners: 1876, 1877-92,1910-1938

-list of house owners with official notes: 1890-1900

-list of occupants and lodgers, listed according to the house numbers with official notes up till 1910

 

-list of occupants: 1910-11

-list of deceased: 1875-83

-graveyard book: 1883-1909, 1917-22

-coroner’s inquest index (“ohledaci rejstrik”): 1895-1940

-records of patients of the municipal hospital:
            1867-1904

-issuing of “domovske listy” (“domicile list”): 1851-55, 1864-69, 1901-39

-book of citizenships of honour: 1865-74

-book of issuing working books:1866-1918

-registration book of grooms (servants): 1868/73-77

-registration book of grooms (servants) with an index: 1877-1925

-registration book of residence permits: 1902-28

-criminal records: 1905-36

 

b)        military

-conscription lists (odvodni seznam):
       1850-52,1854,57-59

-list concerning the “renewal” of the troops:
       1859-60,1862-68

-conscription lists (soupis rekrutu):1896-97

-list of persons who have to pay a military tax: 1893-95

-list of substitutes on vacations: 1900-07

-list of WWI recruits:1914-25

-list of soldiers killed in action:1914-18

 

c)        others

-allotment records: 1876, undetermined

-book of planning permission: 1887-97

-list of dogs: 1895

-statistic table of condition of horses: 1846

-tax regulations

- Probate records: 1859-92

-domicile lists: 1850-1901

-issuing of working books, passports and ”driving passports” (hnaci pasy): 1870-1900

-school reports: 1902

-glass-making school: 1902

-things concerning financial and legal circumstances-
       decisions and booking: 1902

-building and planning proceedings according
       the name

1)                    EVIDENČNÍ KNIHY

a)                    obyvatelské

-soupis obyvatel: 1850, 1861

-seznam majitelů domů: 1876-92, 1910-38

-seznam majitelů domů s přípisy: 1890-1900

-soupis nájemníků a podnájemníků podle čísel domů
:      1890-1900; -soupis nájemníků a podnájemníků
       podle čísel domů s úředními přípisy do r. 1910

-soupis nájemníků: 1910-11

-soupis zemřelých: 1875-83

-hřbitovní kniha: 1883-1909, 1917-22

-ohledací rejstřík: 1895-1905

-evidence osob v městském chorobinci:1867-1904

 

-vydávání domovských listů:1851-55, 1864-69, 1901-39

 

-kniha čestných občanství: 1865-74

-kniha o vydávání pracovních knížek: 1866-1918

-přihlašovací kniha čeledi: 1868/73-77

-přihlašovací kniha čeledi s rejstříkem: 1877-1925

 

-přihlašovací kniha trvalého pobytu: 1902-28

-trestní rejstřík: 1905-36

 

b)                    vojenské

-odvodní seznam:
       1850-52,54,57-59

-seznam k doplňování vojska: 1859-68

 

-soupis rekrutů: 1896-97

-soupis osob povinných vojenskou taxou: 1893-95

-soupis rezervistů na dovolené: 1900-07

-soupis narukovaných do 1. světové války:1914-25

-seznam padlých: 1914-18

 

c)                    jiné

-parcelní protokol: 1876, neurčeno

-kniha stavebních povolení: 1887-97

-soupis psů: 1895

-statistická tabulka o stavu koní: 1846

-předpisy daní

-protokoly o finančních věcech dědických: 1859-92

-domovské listy: 1850-1901

-vystavování pracovních knížek, cestovních pasů , hnací pasy: 1870-1900

-vysvědčení: 1902

-sklářská škola: 1902

-majetkoprávní věci, rozhodnutí a zaknihování: 1902

       stavební řízení a plány na jméno

 

Extractions can be done of the above items by Czech Census Searchers

Interested in having them undertake research for you, please visit their website: http://CzechCensus.tripod.com

Czech Census Searchers, 720 Sycamore Ave.,
Marshfield, WI 54449-3348 USA

THEN SHARE THE RESULTS WITH THE REST OF US!